Candy Crush Saga

Game xếp kẹo tuyệt vời
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

Hãy cùng tham gia vào cuộc phiêu lưu ngọt ngào cùng với Tiffi và Mr. Toffee nào!