ColorPix

Lấy màu trên màn hình
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

ColorPix là ứng dụng bắt màu trên màn hình đơn giản, gọn nhẹ, tiện lợi và hiệu quả.

ColorPix bắt màu tất cả mọi nơi trên màn hình, thuận tiện khi muốn lấy màu để làm web hoặc để thiết kế đồ họa.

ColorPix bắt màu đủ hệ, có chức năng giữ màu đang bắt, copy mã màu vào bộ nhớ tạm.

File chạy portable cực kỳ gọn nhẹ, không cần cài đặt cầu kỳ như các ứng dụng cùng chức năng khác.

Cửa sổ chính ColorPix