FileSeek

 6.11
Tìm kiếm bên trong nội dung file
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

FileSeek là một ứng dụng tìm kiếm bên trong nội dung tập tin bao gồm các chức năng nâng cao cho người sử dụng. Tìm kiếm bằng các truy vấn đơn giản hoặc các biểu thức chính quy. Bạn thậm chí có thể đồng bộ cài đặt tìm kiếm giữa các máy tính.

Bản miễn phí cho phép dùng thử chức năng Pro trong 30 ngày.

FileSeek phát hành hai phiên bản, gồm bản cài đặt và bản giải nén dạng Zip.
Bản cài đặt: Download tại đây
Bản giải nén: Download tại đây