FileSeek

Tìm kiếm bên trong nội dung file
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

Tìm bên trong nội dung file bằng FileSeek

Thông thường, khi bạn tìm trên Windows, kết quả trả về là tên file nếu file tồn tại. Đối với file text, khi không xác định được file nào, bạn rất khó tìm nội dung bên trong. FileSeek sẽ giúp bạn làm việc đó.

FileSeek là một ứng dụng tìm kiếm bên trong nội dung file. Nó có thể tìm với nhiều định dạng file khác nhau nếu có chứa text. Việc tìm kiếm khá dễ dàng, thực hiện như sau:

– Path(s): Chọn đường dẫn thư mục cần tìm.
– Exclude Path(s): Loại trừ thư mục cần tìm bên trong Path(s).
– Include Files: Loại file cần tìm, để là *.*
– Exclude Files: Loại trừ loại file cần tìm, ví dụ *.pdf
– Query: Nội dung cần tìm, bỏ vào ngoặc kép nếu muốn tìm chính xác.

FileSeek phát hành hai phiên bản, gồm bản cài đặt và bản giải nén dạng Zip.
Bản cài đặt: Download tại đây
Bản giải nén: Download tại đây

Bản miễn phí cho phép dùng thử chức năng Pro trong 30 ngày.

FileSeek