Fortnite for Windows

Game sinh tồn đỉnh cao
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

Fortnite là trò chơi sinh tồn phối hợp trên Sandbox do Epic Games và People Can Fly cùng phát triển. Game được Epic Games phát hành cho các nền tảng Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4 và Xbox One.

Fortnite lấy bối cảnh Trái Đất hiện đại, với sự xuất hiện đột ngột của một cơn bão khiến 98% dân số thế giới biến mất. Những người còn sống sót bị các sinh vật zombie tấn công.

Fortnite có tối đa bốn người chơi hợp tác làm các nhiệm vụ khác nhau trên các bản đồ ngẫu nhiên. Thu thập tài nguyên, xây dựng công sự nhằm chống lại cơn bão và bảo vệ những người sống sót. Chế tạo vũ khí và bẫy để chiến đấu với những sinh vật zombie phá hoại. Thông qua thực hiện các nhiệm vụ, người chơi được thưởng tăng sức mạnh, vũ khí và bẫy để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khó khăn hơn.

Epic nhận xét trò chơi này như một sản phẩm lai tạo giữa Minecraft và Left 4 Dead.

Fortnite

Phiên bản iOS: Download tại đây