Hướng dẫn cách thiết lập UniKey để sử dụng với các loại font chữ khác nhau

Bạn sử dụng UniKey để gõ chữ trong Word, hôm nay bạn chọn một font chữ mới vì bạn thấy mẫu ưng ý nhưng gõ nó không ra đúng từ ngữ cần gõ, nguyên nhân là UniKey đang được thiết lập để sử dụng font Unicode và font bạn mới chọn không phải là Unicode mà có thể là VNI hoặc ABC.

Làm sao sử dụng tốt các loại font chữ khác nhau với UniKey mà không bị lỗi? Câu trả lời rất đơn giản: Với mỗi loại font chữ ta phải chọn thiết lập phù hợp cho UniKey, việc chọn thiết lập cũng rất đơn giản.

Bước 1. Xác định font chữ soạn thảo trong Word

Mở Word lên, chọn thiết lập font chữ như hình dưới. Thường là font Unicode với tên Times New Roman, nhưng bây giờ bạn muốn chọn loại khác, ta xác định như sau:

– Nếu font chữ không có dấu hiệu gì thì là font Unicode

– Nếu font chữ có dấu chấm (.) ở trước thì là font ABC (ví dụ .VnArial)

– Nếu font chữ có chữ VNI- ở trước thì là font VNI (ví dụ VNI-Arial)

– Nếu font chữ có chữ VN ở trước thì là font Vietware (ví dụ VNarial)

Bước 2. Thiết lập UniKey để gõ chữ

Ở góc phải dưới màn hình, bạn nhìn thấy biểu tượng chữ V màu hồng đà, click phải chuột vào nó.

– Nếu là font chữ Unicode, chọn Unicode dựng sẵn

– Nếu là font chữ ABC, chọn TCVN (ABC)

– Nếu là font chữ VNI, chọn VNI Windows

– Nếu là font chữ Vietware, chọn Bảng mã khác -> VietwareX

Bây giờ bạn trở lại Word và gõ để kiểm tra. Nên nhớ rằng các kỹ thuật viên tin học thường đặt font mặc định cho Word là Times New Roman hoặc Arial. Việc bạn chọn loại font chữ khác phải làm trước khi gõ bất kỳ chữ nào trong Word, nếu không sẽ sinh ra hiện tượng chỗ này nhảy font mới nhưng chỗ kia lại font cũ.