Cách tạo shortcut trên màn hình desktop Windows 10

Một số phần mềm khi cài đặt không tạo biểu tượng trên màn hình. Để chạy nó, bạn phải vào Start menu, tìm đúng tên phần mềm và click chuột.  Một số phần mềm portable bạn lưu trong ổ đĩa D cũng không có biểu tượng trên màn hình. Để chạy nó, bạn phải vào ổ đĩa D, tìm...

Bài viết hàng đầu