iTunes

 for Windows
Kết nối Windows với thế giới Apple
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

iTunes có mọi thứ bạn cần để giải trí mọi lúc, mọi nơi bạn muốn.

Với iTunes, bạn có thể:
– Sắp xếp, phát nhạc và video của bạn.
– Phát hoặc tải về các bài hát không giới hạn với Apple Music (có trả phí)
– Tìm nhạc, phim, chương trình TV, sách nói, podcast… miễn phí trong iTunes Store
– Thiết lập iPod, iPhone hoặc iPad của bạn và thêm nhạc, video và các nội dung khác vào đó…