Kid’s Box 1 Second Edition Activity Book and CD123

Sách và CD học tiếng Anh
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

Kid’s Box 1 Second Edition Activity Book and CD123

Bộ sách tiếng Anh Kid’s Box 1 Second Edition Activity Book and CD123 do Cambridge University Press phát hành, gồm:

– Activity Book
– Class Audio CD1,2,3

Các sách màu đóng thành dạng pdf, bạn phải cài đặt trình xem file pdf để mở. Các CD ở dạng thư mục nén các file audio, giải nén và mở bằng trình chơi nhạc, nên add tất cả các file audio vào playlist để nghe liên tục, khỏi mất công mở từng track.

Kid's Box 1