Kid’s Box 2 Second Edition full CD123

Sách và CD học tiếng Anh
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

Kid’s Box 2 Second Edition full CD123

Bộ sách tiếng Anh Kid’s Box 2 Second Edition full CD123 do Cambridge University Press phát hành, gồm:

– Class Audio CD1,2,3

Các CD ở dạng thư mục nén các file audio, giải nén và mở bằng trình chơi nhạc, nên add tất cả các file audio vào playlist để nghe liên tục, khỏi mất công mở từng track.

Kid's Box 2