Kid’s Box 5 Second Edition full Books and CD123

Sách và CD học tiếng Anh
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

Kid’s Box 5 Second Edition full Books and CD123

Kid’s Box 5 Second Edition là bộ sách học tiếng Anh do Cambridge University Press phát hành. Bộ sách gồm Pupil’s Book, Activity Book và 3 đĩa Class Audio CD 1,2,3.

Hiện có sẵn:
– Pupil’s Book
– Activity Book
– Class Audio CD1,2,3

Các sách màu KB5 được đóng thành dạng PDF, bạn phải cài đặt trình xem file PDF để mở. Các CD ở dạng thư mục nén các file audio, giải nén bằng WinRAR và mở bằng trình chơi nhạc, nên add tất cả các file audio vào playlist để nghe liên tục, khỏi mất công mở từng track.

Kid’s Box 5 Second Edition

Kid’s Box 1 Second Edition Activity Book and CD123

Kid’s Box 2 Second Edition full CD123

Kid’s Box 3 Second Edition (updated) full Books and CD123

Kid’s Box 4 Second Edition (updated) full Books and CD123

Kid’s Box 6 Second Edition (updated) full Books and CD1234