Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

Dùng để đề nghị thanh toán tiền (công tác phí)
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán mới nhất được ban hành kèm theo thông tư của Bộ Tài chính. Dùng để đề nghị thanh toán tiền công tác phí, tiền hỗ trợ học tập…

Người được cơ quan, đơn vị cử đi công tác, học tập đã tạm ứng tiền và có đủ giấy tờ hợp lệ khác như Giấy đi đường, hóa đơn,… sử dụng giấy này để làm thủ tục thanh toán.

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

Xem thêm: Mẫu Giấy đi đường