Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

Dùng để đề nghị thanh toán tiền (công tác phí)
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán
Dùng để đề nghị thanh toán tiền (tiền công tác phí, tiền hỗ trợ học tập…)