Mẫu Giấy đi đường

Dùng cho người đi công tác
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

Mẫu Giấy đi đường dùng cho người đi công tác

Mẫu Giấy đi đường mới nhất được ban hành kèm theo thông tư của Bộ Tài chính.

Cơ quan, đơn vị sử dụng mẫu giấy này để cấp cho người đi công tác. Người đi công tác dùng giấy này để tạm ứng tiền và làm các thủ tục cần thiết khác.

Giấy đi đường phải có đóng dấu xác nhận tại nơi đến công tác (cơ quan, khách sạn,…). Sau chuyến công tác, giấy này và các hóa đơn khác dùng làm căn cứ để thanh toán.

Mẫu Giấy đi đường

Xem thêm: Mẫu Giấy đề nghị thanh toán