Polyhedron Origami For Beginners

Sách dạy xếp giấy nghệ thuật
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

Polyhedron Origami For Beginners

Polyhedron Origami là sách dạy xếp hình giấy Nhật Bản dành cho ai đam mê nghệ thuật xếp giấy.

Polyhedron Origami For Beginners - Sách dạy xếp giấy nghệ thuật

Xem thêm: Lược Sử Thời Gian (A Brief History of Time)