SnagIt

 2018
Chụp ảnh màn hình
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

TechSmith Snagit là phần mềm chụp ảnh màn hình duy nhất với tính năng chỉnh sửa hình ảnh và ghi hình nâng cao tích hợp. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng tạo hình ảnh và video chất lượng cao tất cả trong một chương trình.

Nếu bạn đang muốn trình bày một cách trực quan, Snagit là công cụ cần thiết để làm việc này. Ghi chú các hình ảnh bằng mũi tên, các hình dạng và đoạn văn bản ngắn gọn giúp diễn đạt ý định nhanh chóng, chính xác.

Nếu phiên bản hiện tại quá nặng đối với máy tính, bạn có thể download các phiên bản cũ tại đây.