Thẻ Cách tạo shortcut

Thẻ: Cách tạo shortcut

Cách tạo shortcut không có chữ ‘shortcut’ và mũi tên trên Windows 10

Ở bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách tạo shortcut trên màn hình desktop Windows 10, nếu chưa biết, các bạn có thể xem link ở cuối bài viết. Tuy nhiên, theo mặc định, khi...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới