Thẻ Call of Duty

Thẻ: Call of Duty

Call of Duty: Modern Warfare 2

Game bắn súng FPS cho Mac
Call of Duty: Modern Warfare 2 là game bắn súng góc nhìn thứ nhất được phát triển bởi Infinity Ward và phát hành bởi Activision. Ra mắt vào tháng 2 năm 2009, đây là phần thứ 6 của loạt...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới