Thẻ Chrome Dark Mode

Thẻ: Chrome Dark Mode

Chrome 78 ra mắt, có chế độ Dark Mode mặc định cho mọi trang web

Trình duyệt web Chrome phiên bản 78 của Google đã chính thức ra mắt, kèm với nó là menu tùy biến mới cho New Tab, hỗ trợ công cụ Kiểm tra mật khẩu, thử nghiệm HTTPS DNS và loại...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới