Thẻ Chụp ảnh màn hình

Thẻ: chụp ảnh màn hình

Những cách chụp ảnh màn hình có sẵn trên Windows 10

Chụp ảnh màn hình là cách nhanh nhất để lưu lại hiện trạng màn hình. Một cảnh trong game, cửa sổ phần mềm, trang web, hình ảnh hoặc một văn bản… Tất cả những gì đang hiển thị trên...

SnagIt

Chụp ảnh màn hình
SnagIt là phần mềm chụp ảnh màn hình mạnh mẽ với tính năng chỉnh sửa hình ảnh nâng cao. Với SnagIt, bạn có thể chụp mọi thứ trên màn hình. Chụp toàn màn hình, chụp một cửa sổ, một...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới