Thẻ Color pick

Thẻ: color pick

ColorPix

Lấy màu trên màn hình
ColorPix là ứng dụng bắt màu trên màn hình đơn giản, gọn nhẹ, tiện lợi và hiệu quả.ColorPix bắt màu mọi nơi trên màn hình, thuận tiện khi muốn lấy màu để làm web hoặc để thiết kế đồ...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới