Thẻ Control Panel

Thẻ: Control Panel

Cách đưa biểu tượng Control Panel ra màn hình desktop trên Windows 10

Control Panel và Windows Settings trên Windows 10 Như các bạn đã biết, Windows 10 đã cải tiến giao diện so với windows 7. Những ai quen dùng Windows 7 sẽ cảm thấy hơi khó khăn khi sử dụng Windows...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới