Thẻ Extreme Tux Racer

Thẻ: Extreme Tux Racer

Extreme Tux Racer

Game thể thao chim cánh cụt trượt tuyết cho Linux
Extreme Tux Racer là trò chơi chim cánh cụt trượt tuyết dựa trên trò chơi ban đầu là Tux Racer đã ngừng phát hành. Một nhóm các nhà phát triển mới đã làm lại phiên bản cũ, cải thiện...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới