Thẻ Facebook

Thẻ: Facebook

Facebook ẩn số lượt like trên bài đăng

Facebook ẩn số lượt like bài viết ở Úc, sẽ mở rộng ra các nước khác

Thứ sáu, ngày 27/9/2019, người dùng Facebook ở nước Úc không còn nhìn thấy số lượt like trên bài đăng của người khác nữa. Động thái này, theo Facebook là nhằm giảm áp lực xã hội giữa những người...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới