Thẻ Font tiếng việt

Thẻ: font tiếng việt

Bộ font chữ Tiếng Việt đầy đủ ABC, VNI, Vietware

Font chữ Tiếng Việt
Khi soạn thảo trong Word, theo mặc định chỉ có font chữ unicode. Nếu muốn sử dụng font chữ hỗ trợ Tiếng Việt với những kiểu dáng lạ bạn phải cài thêm font. Hoặc khi bạn mở một file...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới