Thẻ Internet download manager

Thẻ: internet download manager

Internet Download Manager

Hỗ trợ download file cực nhanh
Internet Download Manager là công cụ tăng tốc tải file trên internet.  Tốc độ tải có thể nhanh hơn đến 5 lần tốc độ tải bình thường. Ưu điểm IDM là tính năng tải tiếp và khắc phục lỗi...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới