Home Thẻ Internet download manager

Thẻ: internet download manager

Internet Download Manager

631 build 3
Hỗ trợ download file cực nhanh
Internet Download Manager (IDM) là một công cụ để tăng tốc độ tải xuống lên đến 5 lần, tiếp tục và lên lịch tải xuống. Khả năng khôi phục và phục hồi lỗi toàn diện sẽ khởi động lại các tải xuống bị hỏng hoặc bị gián đoạn do...

Bài viết hàng đầu

Tài liệu mới