Thẻ MU Legend

Thẻ: MU Legend

MU Legend

Game nhập vai thế hệ tiếp theo của MU Online
MU Legend là phiên bản chính thức tiếp theo của MU Online, một trong những game MMORPG 3D đầu tiên tại Hàn Quốc. Cũng như các phiên bản trước, MU Legend được phát triển bởi công ty game Webzen Games...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới