Thẻ Shortcut

Thẻ: Shortcut

Cách tạo shortcut trên màn hình desktop Windows 10

Một số phần mềm khi cài đặt không có biểu tượng trên màn hình desktop. Để chạy nó, bạn phải vào Start menu, tìm đúng tên phần mềm và click đúp chuột.  Một số phần mềm portable bạn lưu trong...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới