Thẻ Snagit

Thẻ: snagit

SnagIt

Chụp ảnh màn hình
SnagIt là phần mềm chụp ảnh màn hình mạnh mẽ với tính năng chỉnh sửa hình ảnh nâng cao. Với SnagIt, bạn có thể chụp mọi thứ trên màn hình. Chụp toàn màn hình, chụp một cửa sổ, một...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới