Thẻ The Sims Mobile

Thẻ: The Sims Mobile

The Sims Mobile

Game mô phỏng cuộc sống thực trên mobile
Được phát hành thử nghiệm trên Android vào tháng 5 năm 2017, The Sims Mobile đã cập nhật và nâng cấp nhiều lần để tối ưu hóa trên điện thoại di động. Giờ đây, tựa game huyền thoại trên...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới