Thẻ Tìm video

Thẻ: Tìm video

Google triển khai tính năng tìm kiếm trong video Youtube

Google triển khai tính năng tìm kiếm nội dung cụ thể bên trong video Youtube

Vừa qua, Google đã giới thiệu một tính năng tìm kiếm mới áp dụng đối với việc tìm kiếm các video Youtube. Tính năng này cho phép người dùng tìm kiếm nội dung cụ thể bên trong các video...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới