Thẻ Trợ lý ảo Google

Thẻ: Trợ lý ảo Google

Trò chuyện với Trợ lý ảo Google Assistant tiếng Việt trên điện thoại Android

Trợ lý ảo Google Assistant tiếng Việt Vào ngày 5/6/2019, Google đã ra mắt Google Assistant phiên bản tiếng Việt hỗ trợ đầy đủ chức năng nhận dạng giọng nói cho người Việt. Bạn có thể trò chuyện, chọc ghẹo...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới