Thẻ Whatsapp desktop

Thẻ: whatsapp desktop

WhatsApp

Nhắn tin, gọi điện trên Windows
WhatsApp Desktop là ứng dụng cho phép gọi điện, nhắn tin miễn phí trên Windows. Tin nhắn và cuộc gọi được mã hóa theo tiêu chuẩn nhằm tránh bị kẻ xấu nghe lén. WhatsApp còn cho phép bạn chia...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới