Thẻ Windows Dark Mode

Thẻ: Windows Dark Mode

Cách bật chế độ nền tối Dark Mode trên Windows 10

Dark Mode là gì?Dark Mode là chế độ nền tối. Đơn giản thế thôi. Khi được bật, tất cả các nền màu trắng hoặc gần với màu trắng sẽ chuyển sang màu đen (hoặc màu tối), chữ sẽ chuyển...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới