Tài liệu hướng dẫn khai báo trực tuyến Phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động

Khai báo trực tuyến Phiếu tự kiểm tra
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

Trước đây, Phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động được khai báo thủ công. Các doanh nghiệp phải điền vào các mẫu phiếu có sẵn và in ra giấy. Các phiếu này sau đó được gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đơn vị đóng.

Hiện nay, việc khai báo Phiếu tự kiểm tra đã được Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai trực tuyến. Các đơn vị chỉ cần đăng ký tài khoản và khai báo trực tuyến trên mạng là xong. Để thực hiện, hãy download tài liệu chính thức này và làm theo các bước như hướng dẫn.

Nhấn vào nút Download màu xanh ở trên, sau đó thực hiện như hình bên dưới.

Khai báo trực tuyến tại đây

5.0
01