Tài liệu hướng dẫn khai báo trực tuyến Phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động

Khai báo trực tuyến Phiếu tự kiểm tra
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động là mẫu phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp. Mẫu phiếu này được ban hành theo kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngày 17/10/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ít nhất mỗi năm 01 lần nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến tuân thủ.

Trước đây, Phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động được khai báo thủ công. Các doanh nghiệp phải điền vào các mẫu phiếu có sẵn và in ra giấy. Các phiếu này sau đó được gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đơn vị đóng.

Hiện nay, việc khai báo Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động đã được Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai trực tuyến. Các đơn vị chỉ cần đăng ký tài khoản và khai báo trực tuyến trên mạng là xong. Để thực hiện, hãy download tài liệu chính thức này và làm theo các bước như hướng dẫn.

Nhấn vào nút Download màu xanh ở trên, sau đó thực hiện như hình bên dưới.

Hướng dẫn download tài liệu

Khai báo trực tuyến tại đây

– Mẫu Giấy đề nghị thanh toán
– Mẫu Giấy đi đường
– Lược Sử Thời Gian (A brief history of time)