Tài liệu hướng dẫn khai báo trực tuyến Phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động

Khai báo trực tuyến Phiếu tự kiểm tra
Trước đây, để khai báo Phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, các doanh nghiệp phải điền vào các mẫu phiếu có sẵn rồi gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng.Hiện nay, việc khai...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới