Tin công nghệ Máy tính & Hệ điều hành

Máy tính & Hệ điều hành

Gõ tiếng Việt không cần UniKey

Windows 10 đã tích hợp bộ gõ tiếng Việt mặc định trên bản cập nhật mới

Vào tháng 10 năm 2018, bản cập nhật Windows 10 Build 18267 đã được Microsoft tung ra. Trong đó có điểm đáng quan tâm là Windows 10 đã tích hợp bộ gõ tiếng Việt với hai kiểu gõ là...

Bài viết hàng đầu

Download hàng đầu

Tài liệu mới