Theme Vinero

Wordpress theme
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

Vinero là một theme portfolio, tập trung vào sự tối giản, sang trọng và đơn giản. Vinero được viết bằng HTML5, Stylus và jQuery.

Tính năng của theme Vinero

 • Mã rất sạch
 • Kiểu chữ hoàn hảo
 • Hiệu ứng trượt và chiếu độc đáo
 • Bố cục danh mục đầu tư sáng tạo [2, 3, 4 cột]
 • AJAX Infinity Scroll / Tải thêm nút
 • Bố trí danh mục đầu tư Fancybox [mặc định / bộ sưu tập]
 • Nền video Parallax
 • Chân trang cố định / Menu cố định (Cuộn lên / Cố định đầy đủ)
 • HTML5, CSS3 và bút stylus
 • Thiết kế đáp ứng đầy đủ
 • Mẫu liên hệ AJAX làm việc
 • Crossbrowser Tương thích với IE9 +, Firefox, Safari, Opera, Chrome
 • Phông chữ & Bản đồ của Google
 • Tất cả các tập tin được bình luận tốt
 • Tài liệu mở rộng

Tìm hiểu thông tin thêm về theme Vinero tại đây.

Theme Vinero

Xem thêm: Theme tin tức báo chí nổi tiếng Newspaper