WhatsApp

 Desktop
Nhắn tin, gọi điện trên Windows
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

Whatsapp Desktop là ứng dụng cho phép gọi điện, nhắn tin miễn phí trên Windows

Phiên bản 64bit cho Windows download tại đây