WinRAR

 5.60
Nén và giải nén file tốt nhất
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

WinRAR là trình nén dữ liệu mạnh mẽ. Nó có thể nén dữ liệu và giảm kích thước tập tin đính kèm email, giải nén định dạng tập tin RAR , ZIP và các dạng khác được tải xuống từ Internet.

WinRAR có hai phiên bản 32bit và 64bit. Ở trên là bản 32bit, bản 64bit Download tại đây.