WinRAR

Nén và giải nén file tốt nhất
HƯỚNG DẪN / GIỚI THIỆU

WinRAR là trình nén dữ liệu mạnh mẽ và thông dụng nhất hiện nay.

WinRAR có thể nén dữ liệu và giảm kích thước tập tin đính kèm email, giải nén định dạng tập tin RAR , ZIP và các dạng khác được tải xuống từ Internet.

WinRAR có hai phiên bản 32bit và 64bit. Ở trên là bản 32bit, bản 64bit Download tại đây.

WinRAR

Xem thêm: Hướng dẫn download, cài đặt và sử dụng UniKey